சப்பரத்தில் பவனி வரும் நல்லூர் கந்தன்
06-09-2010 11:13 PM
Comments - 0       Views - 1851

அலங்கார நல்லூர் கந்தனின் சப்பரத் திருவிழா இன்று திங்கட்கிழமை மாலை நடைபெற்றபோது, அலங்கார சப்பரத்தில் வள்ளி - தெய்வானை சகிதம் நல்லூர் கந்தன் பவனி வருவதை படங்களில் காணலாம். Pix: Waruna Wanniarachi

 

"சப்பரத்தில் பவனி வரும் நல்லூர் கந்தன்" இந்த செய்திக்காக கிடைத்துள்ள கருத்துக்கள்... (0)
Leave a comment
Name :
Name is required
Email :
Email is required
Comment :
Comment cannot be empty