சில நேரங்களில் சில நினைவுகள்
23-05-2012 12:38 PM
Comments - 0       Views - 1034


நூலகங்களுக்கு போகும் போதுதானே
உறைக்கிறது
இதுவரை கற்றது
எவ்வளவு கூட இல்லை என்று

அலைகளைப் பார்க்கும் போதுதான்
எழுவதும்
விழுவதும்
வாழ்க்கைக்கும் பொது என்பதை
ஏற்க சம்மதிக்கிறோம்

எந்த நாடு போனால் என்ன
தின்ற பின்னே உள்ள மிச்சச் சோற்றிலே
நினைவுக்கு வருகிறது
எனது செல்ல நாயின் முகம்

என் தாத்தா
மென்று துப்பிய வெத்தலை சாறிலே
தெரிக்கிறது
ஊர் அடங்கிய
முள்ளிவாய்க்கால் இரத்த ஆறு

(மட்டுவில் ஞானகுமாரன்)
"சில நேரங்களில் சில நினைவுகள்" இந்த செய்திக்காக கிடைத்துள்ள கருத்துக்கள்... (0)
Leave a comment
Name :
Name is required
Email :
Email is required
Comment :
Comment cannot be empty